ถึงแม้ล่วงเลยมาหลายวันแล้ว : เป็นภาพประทับใจของทุกคน


ภาพบรรยากาศปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ :“ต่อยอดทางความคิด สู่พันธกิจทางสังคม "

ภาพประทับใจงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา  2550   <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse"><tbody> <tr style="page-break-inside: avoid"><td colspan="2" width="661" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 495.9pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8"><h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt">วันที่  29  พฤษภาคม  2550  :   กิจกรรม ปฏิญาณตนและเชิญธงประจำมหาวิทยาลัย”.....เริ่มจาก</h1></td></tr> <tr style="page-break-inside: avoid"><td colspan="2" width="661" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 495.9pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8"> </td></tr> <tr style="page-break-inside: avoid"> <td width="79" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 59.4pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8">16.30  .</td> <td width="582" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 436.5pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8">นักศึกษาใหม่พร้อมกัน</td> </tr> <tr style="page-break-inside: avoid"> <td width="79" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 59.4pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8">

</td> <td width="582" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 436.5pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8"></td> </tr> <tr style="page-break-inside: avoid"> <td width="79" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 59.4pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8"></td> <td width="582" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 436.5pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8"></td> </tr> <tr style="page-break-inside: avoid"> <td width="79" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 59.4pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8">18.05  .</td> <td width="582" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 436.5pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8">อธิการบดี / คณบดี / นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา วางพานพุ่มสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาฯ</td> </tr> <tr style="page-break-inside: avoid"> <td width="79" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 59.4pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8"> </td> <td width="582" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 436.5pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8">อธิการบดี / คณบดี / คณาจารย์ / นักศึกษาร่วมถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาฯ</td> </tr> <tr style="page-break-inside: avoid"> <td width="79" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 59.4pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8"> </td> <td width="582" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 436.5pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8">

ประธานสภานักศึกษากล่าวนำ นักศึกษาใหม่ปฏิญาณตน

</td> </tr> <tr style="page-break-inside: avoid"> <td width="79" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 59.4pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8">18.15  .</td> <td width="582" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 436.5pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8">

อธิการบดี  (รศ.ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข)  กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

</td> </tr> <tr style="page-break-inside: avoid"> <td width="79" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 59.4pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8">18.30  .</td> <td width="582" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 436.5pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8">

นักศึกษาใหม่เคลื่อนแถวลอดซุ้มธงประจำคณะ รับการต้อนรับจากนักศึกษารุ่นพี่ พร้อมเชิญธงประจำมหาวิทยาลัย  และธงประจำคณะประจำคณะท่ามกลางแสงเทียน สร้างความขลังและขนลุกขนพองได้ เป็นบรรยากาสที่ประทับใจยิ่งนัก

</td> </tr> <tr style="page-break-inside: avoid"> <td width="79" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 59.4pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8">19.00  .</td> <td width="582" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 436.5pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8">

ร่วมร้องเพลงมหาวิทยาลัย  โดยมีคณะร้องเพลงประสานเสียงคอรัสมหาวิทยาลัยฯ เสียงเพลงดังกระหึ่ง เป็นนาทีระทึกขวัญสำหรับน้องใหม่แน่แท้  พร้อมทีมเชียร์ Leader มหาวิทยาลัย

</td> </tr> <tr style="page-break-inside: avoid"> <td width="79" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 59.4pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8">19.30  .</td> <td width="582" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 436.5pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8">ชมวีดีโอ Projector “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</td> </tr> <tr style="page-break-inside: avoid"> <td width="79" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 59.4pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8">

19.40 .

<p> โดย คุณสุทธิพงษ์   ธรรมวุฒิ  จากรายการคนค้นคน</p> </td> <td width="582" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 436.5pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse"><tbody> <tr style="page-break-inside: avoid"><td width="582" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 436.5pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8">ฟังการบรรยาย   เป็นลูกพระบิดา ข้าภูมิใจ</td></tr> <tr style="page-break-inside: avoid"> <td width="79" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 59.4pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8">

</td> <td width="582" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 436.5pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8"><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p></td> </tr> </tbody></table></span></font></font></td> </tr> <tr style="page-break-inside: avoid"> <td width="79" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 59.4pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8">ได้ช่วยสร้างบรรยากาศและความประทับใจให้รุ่นน้อง "เรื่องทักษะชีวิต"</td> <td width="582" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 436.5pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8"> </td> </tr> <tr style="page-break-inside: avoid"> <td width="79" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 59.4pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8"></td> <td width="582" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 436.5pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8"></td> </tr> <tr style="page-break-inside: avoid"> <td width="79" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 59.4pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8"> </td> <td width="582" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 436.5pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8"><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">   </p></td> </tr> <tr style="page-break-inside: avoid"> <td width="79" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 59.4pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8"></td> <td width="582" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 436.5pt; padding-top: 0cm; background-color: transparent; border-color: #ece9d8"></td> </tr> </tbody></table></span></span></strong>

หมายเลขบันทึก: 104260เขียนเมื่อ 18 มิถุนายน 2007 12:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:05 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)
 • สวัสดีค่ะพี่อัมพร 
 • โหลดภาพนานมากค่ะ
 • เห็นบรรยากาศแล้วขลังจริง ๆ และน่าประทับใจยิ่งนักค่ะ  
 • เป็นกำลังใจให้พี่นะคะ เปิดเทอมใหม่แบบนี้ งานคงหนักไม่เบาค่ะ   อาการคุณพ่อของพี่เป็นอย่างไรบ้าง ขอให้หายเร็ว ๆ นะคะ
 • ขอบคุณที่นำภาพบรรยากาศมาส่งต่อให้ได้ชื่นชมค่ะ
 • P
 • สวัสดีค่ะ          
 • ต้องใช้เวลาโหลดภาพนะ เครื่องพี่ช้ามากเช่นกัน ถ้าไม่มีภาพให้ดูก็ไม่เห็นบรรยากาศ  เสียดายมากเลยวันที่จัดพิธีเชิญพานพุ่มหน้าพระรูปพระบิดาฝนตกหนักต้องเคลื่อนย้ายนักศึกษาใหม่มาที่โรงยิมส์  ช่วงพิธีการดับไฟหมด จุดเทียนไข ทำให้บรรยากาศขลังมาก พูดแล้วยังขนลุกไม่หาย
 • พ่อหายป่วยแล้วค่ะ  พี่ป่วยแทน เนื่องจากเหนื่องทั้งงานและเฝ้าดูแลพ่อคะ
 • พี่เป็นหวัดมา 4 วันล้ว (ต่อไปจะเป็นบรรจงแล้ว) ยิ้ม....ยิ้ม
 • ใกล้คลอดแล้วยัง ดูแลสุขภาพแม่และเจ้าตัวน้อยด้วย
 • ดึกแล้ว...
 • ผมยังทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ
 • ที่ มมส  เป็นปีแรกที่จัดให้นิสิตใหม่มีการปฏิญาณตน  ซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้แนวคิดจากบันทึกของพี่อัมพร
 • แต่กว่าผมจะสื่อสารและปลุกเร้าให้องค์กรนิสิตเห็นด้วยก็เนิ่นนานไม่ใช่ย่อย
 • ผมชอบรายละเอียดที่พี่อัมพรและนิสิตจัดขึ้นมาก  ชัดเจนและมีเนื้อหาที่เป็นรูปธรรม
 • ส่วนที่ มมส เพิ่งเริ่ม  ปีต่อไปน่าจะมีรูปธรรมที่ชัดเจน และหวังว่าจะกลายเป็นวัฒนธรรมอันดีสืบไป
 • ผมยังไม่ได้เล่าเรื่องเหล่านั้น  แต่คาดว่าไม่นานนี้คงได้อ่านในบันทึก อย่างแน่นอน
 • ...
 • ชื่นชมมากครับ
 • P
 • ดีใจมากที่เป็นแบบอย่างส่วนหนึ่งในเรื่องปฎิญานตนของนิสิต เสียดายภาพบรรยากาศวันนั้นฝนตกพิธการเหล่านี้ต้องย้ายไปทำที่โรงยิมแทนที่หน้าพระรูปพระบิดา (แต่ได้ฉายพระรูปพระบิดาแทนค่ะ)
 • พี่อัมพรรอดูภาพบรรยากาศของมมส.นะ
 • พี่มีบันทึกต่อจากนี้แล้วนะคะชื่อว่า ร่วมแรง ร่วมใจ น้องใหม่บำเพ็ญ เป็นส่วนหนึ่งวันรุ่งขึ้นปฐมนิเทศเช่นกัน (เราจัดปฐมนิเทศ 4 วันค่ะ)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี