GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษา

      ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา  Innovation  หมายถึงการนำเอาความคิดใหม่ ๆ วิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ  หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิม หรืออาจจะได้รับการปรับปรุงของเก่าให้ใหม่และเหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบ    จนเป็นที่เชื่อถือได้ว่าให้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรานำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติทางการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น....

            สรุปได้ว่า  นวัตกรรมทางการศึกษา Innovation นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา เเละการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดเเรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา 

           เหตุผลที่ให้ความหมายเเบบนี้เพราะ ว่านวัตกรรมทางการศึกษาเป็นสิ่งที่คิดค้น หรือสิ่งที่มีอยู่เเล้วนำมาประดิษฐ์  คิดค้น หาวิธีการ  รวมทั้งดัดเเปลง ปรังปรุง เเก้ไข ในด้านการศึกษา เเละการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่าเดิม  เพ่อให้ผู้เรียนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆๆได้อย่างรวดเร็วเเละสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตเเละปฎิบัติได้อย่างสมบูรณ์......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 104175
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ยอดเยี่ยมไปเลยเพื่อน

เจ๊งค่ะ