สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านข้อมูลและข้อสังเกตุเกี่ยวกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงแห่งใหม่ ได้ที่ http://gotoknow/blog/pipat และ http://gotoknow/blog/econ4life

อ่านข้อมูลและข้อสังเกตเกี่ยวกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงแห่งใหม่ ได้ที่  http://gotoknow/blog/pipat   และ  http://gotoknow/blog/econ4life  ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน roadmap เศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (0)