วันนี้ (6 มิ.ย. 50) ทางคณะสหเวชศาสตร์ ได้รับเรื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2550 เรื่อง ขอขอบคุณนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสหเวชศาสตร์ เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

     เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 เวลาประมาณ 20 นาฬิกา ได้เกิดพายุฝนตกหนักและลมแรงมากบุตรชายของข้าพเจ้า ชื่อ นายจิรวัฒน์ กิตติกาญจนาพร ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น ขณะที่วิ่งหลบฝนอยู่และได้ทำโทรศัพท์มือถือตกหาย ซึ่งโทรศัพท์เครื่องนี้มีความสำคัญ และมีราคาสูงพอสมควรประมาณ 12,000 บาท และต่อมามีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสหเวชศาสตร์ ชื่อ นางสาววิลันดา นุ่มเนตร และเพื่อน ๆ เป็นผู้เก็บได้และได้ติดต่อคืนให้เจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการกระทำความดี ของนางสาววิลันดา นุ่มเนตร สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชู คุณความดี ในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและความมีคุณธรรม ซึ่งหาได้ยากมากในสังคมปัจจุบันและข้าพเจ้าขอให้นางสาววิลันดา นุ่มเนตร ถือเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประเทศชาติสืบไป

     ท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้นางสาววิลันดา นุ่มเนตร และครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

      ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

      นายจุมพล  กิตติกาญจนาพร
      พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต


      จากบันทึกฉบับนี้ ผมจึงขอนำคุณงามความดีของนางสาววิลันดา นุ่มเนตร นิสิตชั้นปีที่ 1 ของคณะสหเวชศาสตร์ มายกย่อง เชิดชูผ่าน Gotoknow ครับ


                                                                                       บอย สหเวช
                                                                                       6 มิ.ย. 50