ช่วงเช้าผมสอนนักเรียนชั้น ป.6/5 โดยให้นักเรียนทำปกรายงาน และบอกลูกศิษย์ว่า หากใครทำเสร็จภายในชั่วโมงครูจะนำผลงานนักเรียนไปเผยแพร่บนเว็บไซด์ มีนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยจำนวน 2 คน ตอนนี้จะนำเสนอคนที่ 1 ก่อนนะครับ ของเด็กชายพัชระ ช่วยคงทอง ก็สัญญากับเด็กไว้ ไม่ทำไม่ได้ซะแล้ว