อนุทิน 99998 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๐๑๐ |

วันนี้ส่งเกรดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ เปิดวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ แล้ว

มีสอนภาคปกติ ๕ หมู่เรียน ภาคพิเศษอีก ๒ หมู่เรียน

ถือว่า หนักพอสมควร มีนักศึกษาที่รับผิดชอบประมาณ ๓๐๐ คน

เขียน 20 Oct 2011 @ 18:25 ()


ความเห็น (0)