อนุทิน 99998 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๒๐๑๐ |

วันนี้ส่งเกรดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ เปิดวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ แล้ว

มีสอนภาคปกติ ๕ หมู่เรียน ภาคพิเศษอีก ๒ หมู่เรียน

ถือว่า หนักพอสมควร มีนักศึกษาที่รับผิดชอบประมาณ ๓๐๐ คน

  เขียน:  

ความเห็น (0)