อนุทิน 99658 - ยูมิ

  ติดต่อ

ในวิถีชีวิตของมนุษย์ล้วนไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว  วันเวลาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดความเป็นไปของมนุษย์  มนุษย์ที่รู้จักใช้วันเวลาเป็นนั้นเขาย่อมก้าวไปไกลแสนไกลให้หวนคิดถึงคำกล่าวที่ว่า...ระยะทางพิสูจน์ม้า  กาลเวลาพิสูจน์คน...เราจงใช้วันเวลาให้คุ้มค่าที่เกิดมาในโลกนี้ก่อนจะลาลับจากโลกนี้ไป...

  เขียน:  

ความเห็น (0)