อนุทิน 99478 - ชาญโชติ

สนใจรับเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม หรือ ธุรกิจนำเที่ยว ให้กับเจ้าของโรงแรม หรือ เจ้าของธุรกิจนำเที่ยว ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ติดต่อเพื่อนัดคุยเงื่อนไข และข้อตกลงได้ที่ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท e-mail address : [email protected] หรือ โทร 089-1381950

เขียน 13 Oct 2011 @ 00:13 ()


ความเห็น (0)