อนุทิน 99206 - กิตติพงศ์ พลเสน

คนไข้เป็นอัมพาตถูกส่งต่อจากโรงพยาบาลอยุธยาออกนอกพื้นที่ ตอนนี้ยังตามไม่พบคไม่ทราบถูกส่งต่อไปที่ใด ท่านใดพอจะบอกช่องทางตรวจสอบให้ได้บ้างครับ

เขียน 10 Oct 2011 @ 21:39 () แก้ไข 10 Oct 2011 @ 22:44, ()


ความเห็น (0)