อนุทิน 9726 - อ.อาลัม

  ติดต่อ

เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. ผมและคณะนำโดย ดร.ดลวานะ ตาเยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์บะห์รุดดีน บินยูโซ๊ะ ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา เจ้าหน้าที่ชายและหญิงไปเยี่ยมภรรยาท่านอธิการบดีซึ่งเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลปัตตานี พบกับท่านอธิการบดีที่โรงพยาบาลด้วย

  เขียน:  

ความเห็น (0)