อนุทิน 9726 - อ.อาลัม

เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. ผมและคณะนำโดย ดร.ดลวานะ ตาเยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์บะห์รุดดีน บินยูโซ๊ะ ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา เจ้าหน้าที่ชายและหญิงไปเยี่ยมภรรยาท่านอธิการบดีซึ่งเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลปัตตานี พบกับท่านอธิการบดีที่โรงพยาบาลด้วย

เขียน 04 Jun 2008 @ 15:17 ()


ความเห็น (0)