อนุทิน 9689 - เด็กข้างบ้าน ~natadee

เหนือเมฆยังมีฟ้า แม้ตะวันจะตกดิน

เคล็ดวิชาจาก kapoom

คำสอนเตือนสติ... ตื่นรู้

"ไม่ควรไปยึดติดในกิเลสของคนอื่นมากนัก"

แต่ก็ควรพึง "เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขาต่อผู้อื่น"

รูปกายนี้ต่อไปก็จะแก่ เหี่ยว เน่า และสลายไป

ผลงานทางสุข - ทุกข์ 

= ปรุงแต่งไปตามเรื่องราว =

การมีชีวิตอยู่ คือ การให้โอกาส"ตน"...ในการเรียนรู้เรื่องราวของ..."ชีวิต" ที่ไม่มีวันสิ้นสุดและหยุดนิ่ง

..ขณะที่เส้นทางเราเดินไปทุกวัน ทุกวัน สุดท้ายบนเส้นทางนั้นก็หาใช่สิ่งจริงแท้ หรือแก่นแห่งชีวิตไม่...นี่เป็นเพียงสิ่ง "สมมติ" ที่หลอมรวมขึ้นมาจากธาตุทั้ง 4 ก่อขึ้นว่าเป็น "รูป"... เพื่อให้เกิดแก่แห่ง "เวทนา" ต่อตนเองและผู้พบเห็น ... ใครตามไม่ทันก็นำไปฝังไว้ ณ "สัญญา" และปรุงแต่งคิด...เรื่อยไปตามรอยของการเกิดเป็น "สังขาร"... และเคลิ้มตาม "วิญญาณ"... สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเลย...

"เล่นไปตามบทบาทสมมติ"

= อย่างรู้ตัว =

เขียน 04 Jun 2008 @ 11:50 ()


ความเห็น (0)