อนุทิน 9686 - กวิน

กวิน

 เสภาขุนช้างขุนแผน
 ตอนนางวันทองต่อว่าขุนแผน ตอนที่ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างไปง้อขอคืนดีกับนางวันทอง นางวันทองต่อว่าขุนแผนเป็นทำนองว่าไม่มีความซื่อสัตย์และเปรียบเทียบว่าไม่ได้เป็นสัด ซึ่งเท่ากับ 25 ทะนาน แต่ขุนแผนเป็นถัง คือเท่ากับ 20 ทะนาน เท่านั้น เป็นการเล่นคำว่า สัตย์-สัจ-สัด

ความสัตย์สารพัดจะสัจจัง       ที่แท้ถังดอกหนาใช่สัดไม่
น้ำลายคายขากจากปากไป       กลับ กล้ำกลืนได้เจ้าดีจริง

นิราศภูเขาทอง

                                        ๏ เดือนสิบเอ็ดเสร็จธุระพระวสา
รับกฐินภิญโญโมทนา             ชุลีลาลงเรือเหลืออาลัย
ออกจากวัดทัศนาดูอาวาส       เมื่อตรุษสารทพระวสาได้อาศัย
สามฤดูอยู่ดีไม่มีภัย                มาจำไกลอารามเมื่อยามเย็น
โอ้อาวาสราชบุรณะพระวิหาร    แต่นี้นานนับทิวาจะมาเห็น
เหลือรำลึกนึกน่าน้ำตากระเด็น  เพราะขุกเข็ญคนพาลมารานทาง
จะยกหยิบธิบดีเป็นที่ตั้ง           ก็ใช้ถังแทนสัดเห็นขัดขวาง
จึ่งจำลาอาวาสนิราศร้าง          มาอ้างว้างวิญญาณ์ในสาครฯ   

มาตรวัดไทย                       

  8   ฟายมือ   =       1       ทะนาน
20   ทะนาน    =       1      ถัง
25   ทะนาน    =       1      สัด

 1    เกวียน     =    100     ถัง
 1    เกวียน     =      80     สัด 
 1    เกวียน     =  2,000    ลิตร

เขียน 04 Jun 2008 @ 10:53 () แก้ไข 05 Jun 2008 @ 13:33, ()


ความเห็น (0)