อนุทิน 96640 - กิตติพงศ์ พลเสน

ปรองดองมิได้หมายถึงการสมยอม แล้วสร้างกติกาใหม่มาล้างความผิด หากแต่เป็นการถอยคนละก้าว เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำงาน...โปรดฟังหลายๆ ครั้ง
เขียน 11 Sep 2011 @ 10:47 () แก้ไข 11 Sep 2011 @ 11:43, ()


ความเห็น (0)