อนุทิน 94412 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ครูเพื่อศิษย์ ต้องฝึกทักษะ (๑) การตีความ 21st Century Skills, (๒) ทักษะ Learning by Doing ของตนเอง, (๓) ทักษะการออกแบบ การ facilitate และการเชียร์ Learning by doing ของศิษย์, และ (๔) ทักษะ การประเมินความก้าวหน้า เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของศิษย์ ที่เป็น formative evaluation หรือ empowerment evaluation

http://www.gotoknow.org/blog/thaikm/454518

 

เขียน 18 Aug 2011 @ 10:23 ()


ความเห็น (0)