อนุทิน 94222 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

เตรียม kickoff meeting questions เพื่อเก็บ user requirements สำหรับระบบ CoPs แล้ว พร้อมประชุมgเย็นนี้ค่ะ ขอบคุณพี่จิ๊บเมตตา Share.psu.ac.th

เขียน 16 Aug 2011 @ 15:10 () แก้ไข 16 Aug 2011 @ 22:55, ()


ความเห็น (2)

ร่วมเสนอด้วยครับอาจารย์ เคยฝากหนูอาร์มและหนูมะปรางเปรี้ยวซึ่งช่วยขอความเห็นและรวบรวมกันทางโทรศัพท์บ้างแล้วละครับ

  • ระบบหรือ Function สำหรับการเก็บและ Presentation ข้อมูลภาพนิ่งในการเขียนเนื้อหาบันทึก จะเป็นวิธีสะสมและช่วยกันเป็นกำลังทำสื่อ พัฒนาทรัพยากรความรู้ รวมทั้งระดมพลังบันทึกข้อมูลภาพ เอาไว้ใช้ในสาขาการทำงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากขึ้น โดยเฉพาะการช่วยเป็นเครือข่ายจิตอาสาเสริมกำลังครูทั่วประเทศ จะได้มีสื่อ ดัดแปลงเอาไปสร้างบทเรียนและใช้ให้เหมาะสมได้ด้วยตนเอง 
  • ระบบการแสดงผลการพิมพ์ที่สามารถเลือกลำดับเนื้อหาและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบันทึก เพื่อใช้เป็นเอกสารรายงานหรือเอกสารความรู้ ดึงออกไปใช้ในหน่วยงานและทำเป็นเอกสารในการจัดกิจกรรมต่างๆได้ ในรูปแบบที่ไม่กระจายอย่างที่เป็นเหมือนกับการพิมพ์จากเว็บทั่วๆไป 
  • ในกล่องคอมเม้นต์ หากสามารถให้ผู้คอมเม๊นต์ใส่คำหลักด้วย เพื่อการสืบค้นบันทึกและการสนทนาที่เป็นข้อมูลที่ดีมาก จะได้สามารถประมวลผลโดยระบบและหาเจอด้วย ก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะครับ

แต่ก็ยากทุกรายการเลยนะครับ เป็นเพียงแนวคิดทดไว้ก่อนก็ได้ครับ

รับทราบค่ะ