อนุทิน 93856 - ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

โครงการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้า กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2554 มีทั้งหมด 3 รุ่น นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง กลุ่มที่ 23 ทั้ง 3 รุ่น มีระยะเวลา ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 กรกรฎาคม - 4 สิงหาคม 2554

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-17 สิงหาคม 2554

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-24 สิงหาคม 2554

ณ ค่ายลูกเสือเสือป่าแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

เขียน 10 Aug 2011 @ 22:43 ()


ความเห็น (0)