อนุทิน 93530 - ไอดิน-กลิ่นไม้

    หลังจากแก้ปัญหาเรื่องห้องเรียนและจัดการเรียนรู้ตามตารางเสร็จแล้ว ผู้เขียนไปติดต่อสำนักงานคณะฯ เพื่อตามหาผลงานทางวิชาการที่สพป.นม.แจ้งว่าได้ส่งไปให้ตรวจ ผู้รับผิดชอบบอกว่า ไม่เห็นเอกสารดังกล่าว ผู้เขียนได้โทรฯ ไปสอบถามที่ธุรการฯ มหาวิทยาลัย ได้ความว่า คุณ...จากคณะครุศาสตร์ได้เซ็นรับพัสดุผลงานทางวิชาการไปแล้วในวันที่ 1 ส.ค. ผู้เขียนได้ไปตามหาคุณ...ดังกล่าวแต่ไม่พบ โทรฯ เข้ามือถือก็ติดต่อไม่ได้ เลยฝากให้อีกคนที่อยู่ในห้องเดียวกันติดตามและโทรฯ แจ้งผลด้วย แล้วผู้เขียนก็ไปประสานงานเรื่องแจ้งให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ส่งเค้าโครงงานวิจัยถึงผู้เขียนโดยแนบ Files ไปกับ E-mail ภายใน 08.00 น. วันนี้ และเข้าพบอาจารย์ในเวลา 09.00 น. แล้วผู้เขียนก็ไปถ่ายเอกสารเสร็จแล้วเดินทางไปยังโรงแรมที่จัดอบรมครู ในช่วงที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมเขียนแผน ผู้เขียนได้ออกไปโทรฯ ไปที่สพป.นม. เพื่อแจ้งว่า ตนไม่สามารถไปทำหน้าที่ประธานกรรมการประเมินผลงานฯ ในวันที่ 9 ส.ค. ได้ ทราบว่า ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปต่างประเทศจะกลับถึงนม.สองทุ่มวันที่ 7...เฮ้อ...   

เขียน 05 Aug 2011 @ 08:44 () แก้ไข 03 Nov 2011 @ 06:18, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

Ico64

แวะมาเป็นกำลังใจในการทำงานนะคะ...ยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

และนึกขึ้นมาได้เรื่องตัวหนังสือเล็ก...สามารถเพิ่มขนาดตัวหนังสือได้ดูคำอธิบายจากคุณมะปรางเปรี้ยวนะคะ...ทำไม่ยากได้ลองทำดูแล้วอ่านได้ชัดเจนดีค่ะ 

เขียนเมื่อ 

จากครูน้อย....คนหนึ่ง

ขออนุญาตให้กำลังใจนะคะ...