อนุทิน 93495 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางกรวยได้นำอุปกรณ์การทำบัตรประชาชนเด็กมาให้บริการ จัดทำบัตรประชาชนเด็ก เมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้ไปพบท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกรวย ได้ขอความอนุเคราะห์จากท่านในเรื่องการทำบัตรประจำตัวเด็ก วันนี้นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงฯ ตั้งแต่ชั้น ป.1-6 ได้รับบัตรประชาชนเด็ก ครบถ้วน ผมต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำบัตรประชาชนเด็กในครั้งนี้ เพราะเด็กไม่ต้องเดินทางไปทำบัตร ให้เสียเวลาและค่าพาหนะ ถ้าท้องถิ่นอื่นๆจะทำอย่างนี้บ้าง ก็จะเกิดประโยชน์ ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ผู้ปกครองของเด็กก็จะใช้เวลาไปทำมาหากินได้อย่างสบายใจ ขอบอีกครั้งสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวก ขอบคุณครับ

เขียน 04 Aug 2011 @ 15:24 ()


ความเห็น (0)