อนุทิน 92744 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๘๑๒ |

น้อย, หนาน

น้อย เป็นคำนำหน้าชื่อคนที่บวชเณร แต่สึกซึ่งหมายถึงว่าได้บวชเรียนน้อย หรืออยู่วัดน้อยไป หรืออีกนัยหนึ่งคือคนที่มีความรู้ในทางศาสนพิธีน้อย

หนาน คือผู้ที่เคยอุปสมบทมาแล้ว และเป็นพระภิกษุ ถ้าลาสิกขา ก็จะเรียกว่า"หนาน" ซึ่งย่อมาจาก "ขนาน" เพราะประเพณีแบบลังกาโบราณ ผู้บวชจะต้องบวชในแพขนานกลางลำน้ำ ซึ่งเรียกว่า อุทุกเขปสีมา เมื่อสึกจึงเรียกคำนำหน้าว่า "ขนาน" ต่อมาจึงเหลือเพียง "หนาน"

(http://board.dserver.org/L/LannaBoard/00000384.html)

เขียน 24 Jul 2011 @ 12:40 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:49, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เคยอ่านเจอในบันทึกพ่อครูทนัน เรียก น้อย ขอบคุณค่ะอ. เสือใหญ่ :)