อนุทิน 92703 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เงินโอนบัญชีกองทุนบัญชีเฌวา (ชมบุญ ม่วงมิตร)

23. พี่นุ้ย สมุทรสาคร จำนวน 3,000 บาท

24. โครงการ SHA จำนวน 5,800 บาท

25. คุณถาวร ภาวงศ์ จำนวน 500 บาท

26. พี่เจี้ยบ กันยา 1,000 บาท (บริษัทไฮคิวอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด)

27. คุณสุวิทย์ วังพัฒนมงคล 5,000 บาท (บริษัทไฮคิวอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด)

(23/07/54 ,18:23)

เขียน 23 Jul 2011 @ 18:18 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:49, ()


ความเห็น (0)