อนุทิน 92579 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ยอดจำนวนเงินโอนเข้าบัญชี กองทุนการศึกษา ด.ญ.ชมบุญ ม่วงมิตร (เฉพาะที่เเจ้งโอนมาผ่านโทรศัพท์.อีเมล)

จำนวน 21,800 บาท

(เวลา 20.00 น. วันที่ 21-07-2554)

(สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

เขียน 21 Jul 2011 @ 20:49 () แก้ไข 21 Jul 2011 @ 20:50, ()


ความเห็น (0)