อนุทิน 92578 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

21/07/54 (รอบที่สอง)

เพิ่มเติมรายการโอนเงินกองทุนการศึกษา ด.ญ.เฌวา

  1. เวลา 15.22.06 น. > ครูเพียงใจ ดีคาร จำนวนเงิน 1,000 บาท 
  2. เวลา 14.33.52 น. > ดร.นารีรัตน์ สุวรรณวารี จำนวนเงิน 1,000 บาท 

 รายการโอนเพื่อร่วมสมทบทำบุญ (เบิกเป็นเงินสด)

  1. คุณกนกวรรณ (จ๊ะจ๋า) มสช. จำนวนเงิน 1,000 บาท (เวลา 18 น.) 
  2. ครูรัตนาภรณ์ เกื้อเดช จำนวนเงิน 1,000 บาท(เวลา 18 น. )
เขียน 21 Jul 2011 @ 20:37 () แก้ไข 21 Jul 2011 @ 20:38, ()


ความเห็น (0)