อนุทิน 92332 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๗๙๗ |

วิสัยทัศน์ 2020 

โทรศัพท์เคลื่อนที่จะเป็นอุปกรณ์หลักในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในอนาคต โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งปัจจุบันมีศักยภาพทางคอมพิวเตอร์จะแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวาง และมีราคาถูก ผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั่วโลกในปี 2005 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของประชากรโลก จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 ในปี 2020 

(โลกเครือข่าย อนาคตของอินเทอร์เน็ต, รอฮีม ปรามาท)

เขียน 17 Jul 2011 @ 22:18 ()


ความเห็น (0)