อนุทิน 90983 - กิตติพงศ์ พลเสน

“บ้านเมืองนี้ เรามีประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจ พี่น้องอย่าลบหลู่บ้านตัวเอง” (ชวน หลีกภัย รายนะเอียดใน http://t.co/UDiJKFd)

เขียน 25 Jun 2011 @ 17:58 () แก้ไข 25 Jun 2011 @ 18:18, ()


ความเห็น (0)