อนุทิน 90892 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๗๒๔ |

ครูธรรมดา มาบอกเล่า พร้อมกล่าวอ้าง

ไม่แตกต่าง จากนี้ ที่เคยเห็น

ครูชั้นดี วจีร้อย ถ้อยประเด็น

บรรยายเด่น เน้นนำ คำอธิบาย

ครูชั้นยอด สอดแทรก แลกความคิด

ร้อยเรียงติด เติมต่อ ทุกจุดหมาย

ครูชั้นเยี่ยม เตรียมกลยุทธ์ จุดประกาย

และดลใจ ให้ใฝ่รู้ คู่ควรตน

                              โตมร ศรีโมรา

เขียน 23 Jun 2011 @ 22:41 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:42, ()


ความเห็น (0)