อนุทิน 90892 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๑๗๒๔ |

ครูธรรมดา มาบอกเล่า พร้อมกล่าวอ้าง

ไม่แตกต่าง จากนี้ ที่เคยเห็น

ครูชั้นดี วจีร้อย ถ้อยประเด็น

บรรยายเด่น เน้นนำ คำอธิบาย

ครูชั้นยอด สอดแทรก แลกความคิด

ร้อยเรียงติด เติมต่อ ทุกจุดหมาย

ครูชั้นเยี่ยม เตรียมกลยุทธ์ จุดประกาย

และดลใจ ให้ใฝ่รู้ คู่ควรตน

                              โตมร ศรีโมรา

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)