อนุทิน 90818 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มุมมองทางไทยคดีศึกษา  Thai  Studies  เป็นศาสตร์ที่เน้นให้ผู้เรียนรูจักและเข้าใจตนเอง  ท้องถิ่น  สังคมของตน  และนำภูมิรู้ไปปรับใช้ในวิถีชีวิต  สังคมอย่างมีคุณภาพ

เมื่อ ม. ทักษิณเปิดสาขานี้ก็เพื่อเรียนรู้จักตนเอง  ท้องถิ่นตนเอง หรือภูมิภาคศึกษา  Area Studies .

เขียน 22 Jun 2011 @ 22:31 ()


ความเห็น (0)