อนุทิน 90312 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๖๘๓ |

ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนนี้ดูยุ่ง ๆ

มีหมู่เรียนที่ถูกปิดไปหลายหมู่เรียน ซึ่งเกิดจากสาเหตุ

* นักศึกษาลงเรียนไม่ถึง ๑๐ คน

* ไม่มีนักศึกษาลงเรียนในหมู่เรียนดังกล่าวเลย

ต้นเหตุจริง ๆ น่าจะเกิดจาก TQF ใหม่ของ สกอ.

ที่ทำให้เกิดการรวนเรไปทั้งระบบการเรียนการสอน

บวกกับอธิการฯ เร่งทำหลักสูตรใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ปีนี้ก็ยังไม่เสร็จกัน

เขียน 13 Jun 2011 @ 10:56 () แก้ไข 13 Jun 2011 @ 10:57, ()


ความเห็น (0)