อนุทิน 89717 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ครบ 34 ปีที่ผมรับราชการ ผมเริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520 ที่โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตำแหน่ง ครู 1 ระดับ 1 เงินเดือน 1,080 บาท นายไพโรจน์  บัวภิบาล เป็นครูใหญ่ ขณะนั้นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีนายสุชาติ  พัววิไล เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด นายธนุส  อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นนายอำเภอ นายจำนงค์  แป้นเจริญ เป็นหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอไทรน้อย นายสุรินทร์  เวชรัตน์ เป็นหัวหน่าส่วนการศึกษาจังหวัดนนทบุรี ผมเดินทางไปโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ กับเพื่อนที่บรรจุใหม่อีกสองคน คือนายวิโรจน์  ดีวุ่น (ลาออกจากราชการแล้ว) นายสมพงษ์  คชินทรานนท์ (เกษียณอายุราชการแล้ว) ลงเรือหางยาวที่ท่าเรือตลาดบางบัวทอง ซึ่งเป็นจุดนัดหมายของบรรดาเพื่อนครูที่อยู่ต่างโรงเรียน ไม่ใช่เป็นคนในพื้นที่วันจันทร์ต้องมาลงเรือที่นี่เย็นวันศุกร์จึงกลับบ้านมาขึ้นที่ท่าเรือแห่งนี้ อยู่สอนที่โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 3 ปี จึงย้ายไปอยู่อำเภอปากเกร็ด (พรุ่งนี้จะเล่าต่อ)

 

เขียน 03 Jun 2011 @ 11:46 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:37, ()


ความเห็น (0)