อนุทิน #89119

ปฏิบัติงานสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาชาวจีน ม.ยูนนานนอร์มอล นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
เขียน:

ความเห็น (0)