อนุทิน 89056 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โรงเรียนเปิดเรียนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 54 ตั้งใจจะบันทึกเหตุการณ์ ณ วันที่โรงเรียนเปิดเรียนวันแรกไว้ เกิดเหตุชุมสายโทรศัพท์ที่โรงเรียนใช้อยู่ขัดข้องเกิดไฟไหม้จึงไม่สามารถบันทึกได้ ขอบันทึกไว้ ณ ตรงนี้ ปีนี้เปิดเรียนวันแรกไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆเลย ผู้ปกครอง นักเรียน และครูอาจารย์ทุกคนให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ปีนี้นักเรียนระดับประถมศึกษามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จนทำให้ต้องขยายชั้นเรียนชั้นป.1 และ ป.2 เป็นสองห้องจากเดิมมีเพียงชั้นละหนึ่งห้อง ผู้ปกครองเอาใจใส่กับตัวนักเรียนมากขึ้น นักเรียนแต่งกายมาโรงเรียนเรียบร้อยดี ผมได้มอบเงินตามนโนบายเรียนฟรีไปตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 54 วันนี้นักเรียนจึงเรียบร้อยกว่าปีที่แล้ว ขอขอบคุณครูอาจารย์ทุกคน

เขียน 20 May 2011 @ 13:42 ()


ความเห็น (0)