อนุทิน 89047 - กานดาน้ำมันมะพร้าว

 การเก็บยาตามกาล(ยาม)ยาม 1  กลางวัน  06.01 -09.00 น. กลางคืน  08.01-21.00 น .ส่วนของต้นพืช เก็บเอา ใบ ดอก ลูก ฝัก  ยาม 2  กลางวัน  09.01-12.00 น. กลางคืน  21.01 - 24.00 น.ส่วนของพืช เก็บเอา กิ่ง ก้าน ยาม 3   12.01 น.-15.00 น.  กลางคืน 24.00 - 03.00 น.  เก็บเอา ต้น เปลือก แก่น  ยาม 4    15.01 - 18.00 น.   กลางคืน 03.01 -06.00 น.   เก็บ เอา ราก

เขียน 20 May 2011 @ 11:22 ()


ความเห็น (0)