ติดต่อ

อนุทิน #88691

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ ของครูประถมศึกษา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้ ได้รับการอนุเคราะห์จาก ดร.สาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ อพวช. มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน ประทับใจมาก และขอขอบคุณมากๆ ค่ะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)