อนุทิน 88691 - ศิริวรรณ

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ ของครูประถมศึกษา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้ ได้รับการอนุเคราะห์จาก ดร.สาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ อพวช. มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน ประทับใจมาก และขอขอบคุณมากๆ ค่ะ

เขียน 11 May 2011 @ 18:57 ()


ความเห็น (0)