อนุทิน 88352 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

Workshop ที่เราจะจัดขึ้นในเดือน กรกฏาคม นี้ที่เชียงใหม่

หัวข้อ “การถอดบทเรียนสู่การเขียน เพื่อสื่อสารจัดการความรู้”

ในงานประชุมวิชชาการ “ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ”
๖-๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔  ณ โรงแรมแกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รายละเอียดชมได้ที่
http://jatupornw.blogspot.com/

เขียน 05 May 2011 @ 19:06 ()


ความเห็น (0)