อนุทิน 88352 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

Workshop ที่เราจะจัดขึ้นในเดือน กรกฏาคม นี้ที่เชียงใหม่

หัวข้อ “การถอดบทเรียนสู่การเขียน เพื่อสื่อสารจัดการความรู้”

ในงานประชุมวิชชาการ “ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ”
๖-๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔  ณ โรงแรมแกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รายละเอียดชมได้ที่
http://jatupornw.blogspot.com/

  เขียน:  

ความเห็น (0)