อนุทิน 87975 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๕๘๓ |

ในที่สุด เลขาโครงการ "โรงเรียนแห่งความสุข" ก็คลอดบันทึก แนวทางการพัฒนาโรงเรียนแห่งความสุข / (1) / : จุดเริ่มต้นของคนข้างหลัง ออกมาจนได้ เพียงแต่มีข้อมูลที่ต้องแจ้งแก้ไขอีกหลายตำแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการเน้อ ;)...

เขียน 27 Apr 2011 @ 22:42 ()


ความเห็น (0)