อนุทิน 878 - เด็กข้างบ้าน ~natadee

อนุทินส่วนตัว 17/04/2551

  • ทำสำเนาสำรอง Sayonara Concert 2 ชุด
  • ปรับปรุงแบบสอบถาม Model ตามคำแนะนำ
  • จัดทำ Model ขยายรายละเอียด 5 ด้านอีก 1-2-3 ระดับ
  • วิเคราะห์ว่า ประเด็นที่ว่า ถ้าภาควิชาที่ดูแลหลักสูตรนั้น ๆ ไม่ Work หรือมีต้นทุนสูงและคุณภาพต่ำ ถ้าต้องนำเข้าจากข้างนอกมาทดแทนถูกกว่าคุณภาพสูงกว่า จะจัดการอย่างไร ?
  • ลิขสิทธิ์ควรเป็นของมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์ และในกรณีอาจารย์จากข้างนอกด้วย
  • เขียน Paper โดยอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณชุด 1 และ 2 + ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ Submission deadline is May 16, 2008. งานประชุมนานาชาติ
  • มีนัดกับผู้เชี่ยวชาญ 10.30 พรุ่งนี้

 

เขียน 17 Apr 2008 @ 23:09 () แก้ไข 18 Apr 2008 @ 00:01, ()


ความเห็น (0)