อนุทิน 87779 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

  ติดต่อ

  วันที่ ๒๔ เมษา เช้า สอน ป.รัฐศาสตร์ คฤหัสถ์ รวมห้อง เวลา ๐๙.๐๐ น.

  วันที่ ๒๕ เมษา-๕ พฤษภา ไปเก็บข้อมูลพุทธศาสนาลุ่มน้ำโขงเพิ่มเติมที่หลวงพระบาง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

  • นมัสการเจ้าค่ะ
  • โยมชื่อกล้วยไข่ไม่ใช่กล้วยแขกเจ้าค่ะ
  • ทำงานเยอะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะเจ้าคะ

เจริญพรขอบคุณ คุณโยมกล้วยไข่ ที่เป็นห่วงและ

ขอโทษที่เรียกชื่อผิดไป sorry...