อนุทิน 87761 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันที่ 23-24 เมษายน 2554 จัดเตรียมความพร้อมพยาบาลที่จะไปสอบวุฒิบัตรผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced Practice Nurse) ที่ รพ ศรีนครินทร์ค่ะ

เขียน 23 Apr 2011 @ 05:14 ()


ความเห็น (0)