อนุทิน #87761

วันที่ 23-24 เมษายน 2554 จัดเตรียมความพร้อมพยาบาลที่จะไปสอบวุฒิบัตรผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced Practice Nurse) ที่ รพ ศรีนครินทร์ค่ะ

เขียน:

ความเห็น (0)