อนุทิน #87690

  ติดต่อ

ความยุติธรรม 2

และผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามกฏ กคศ ข้อ 7 ที่จะเเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม 2555 ประกอบด้วย ผอโรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ผอ.โรงเรียนวัดทางหลาวงโพธ์ทอง ผอ.โรงเรียนวัดปากน้ำพิบูลสงคราม สำหรับผอ.โรงเรียนวัดสำโรงฯที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม 2555 เช่นกัน ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตาม กฏ กคศ. ข้อ 6 ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

  เขียน:  

ความเห็น (0)