อนุทิน 87690 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความยุติธรรม 2

และผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามกฏ กคศ ข้อ 7 ที่จะเเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม 2555 ประกอบด้วย ผอโรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ผอ.โรงเรียนวัดทางหลาวงโพธ์ทอง ผอ.โรงเรียนวัดปากน้ำพิบูลสงคราม สำหรับผอ.โรงเรียนวัดสำโรงฯที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม 2555 เช่นกัน ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตาม กฏ กคศ. ข้อ 6 ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

เขียน 21 Apr 2011 @ 09:44 ()


ความเห็น (0)