อนุทิน 87634 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๕๖๔ |

เขียนบันทึกด้วยภาษาบ้าน ๆ วิชาการไม่มี แง่คิดไม่เกิด ...

บันทึก ชื่อ วันที่ "ชีวิต" ควรเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้ง

ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านครับ ;)

เขียน 20 Apr 2011 @ 02:03 ()


ความเห็น (0)