อนุทิน 87358 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงกำลังใจ

ถอดบทเรียน : บทบาทวิทยากรโรงเรียนแห่งความสุข

บันทึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม "ถอดบทเรียนกลุ่ม" อันเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์โดย Gotoknow ที่ต้องการรวบรวมประเด็นที่มีผลต่อการขับเคลื่อนสังคมด้วยความรู้ สังเคราะห์เเละถอดบทเรียนออกมาเป็นชุดความรู้

ต้องขอบคุณ น้องมะปราง สุนทรี  ที่เป็นผู้ประสานงานอันมีคุณค่านี้ ได้สำเร็จตามความตั้งใจ

ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับ

 

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

 

เขียน 12 Apr 2011 @ 07:24 () แก้ไข 12 Apr 2011 @ 07:25, ()


ความเห็น (0)