อนุทิน 87069 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๕๑๓ |

ผมนั่งอ่านบันทึก แนวทางการพัฒนาโรงเรียนแห่งความสุข ( ๕ ) : ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด ณ แม่ฮ่องสอน อยู่หลายรอบ เพื่อจะคิดถึงการค้นหาคำว่า "ความสุข" ที่เกิดขึ้นในใจของผู้ร่วมเดินทางทุกคน ไม่ว่าจะเป็นทีมงาน หรือ ทีมวิทยากรเองก็ตาม

หลายคนว่า มันเป็นกฎของแรงดึงดูดที่ฝรั่งมังค่าเขียนถึงกฎข้อนี้อยู่ ที่คนทำดีมันจะดึงคนดีมาทำงานร่วมกัน หรือคนไม่ดีมักจะดึงคนไม่ดีมาอยู่ร่วมกัน

ผมคิดว่า "ความสุข" ได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคนหลาย ๆ คนที่ได้สัมผัสมันให้เปลี่ยนไปเพื่อทำความดีของกับผู้อื่น

ความท้อใจ กลายเป็น กำลังใจที่จะทำดีต่อไป

ผมกำลังหาข้อสรุปต่อไป ยังเขียนไม่ได้ ;)

เขียน 04 Apr 2011 @ 00:06 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:19, ()


ความเห็น (0)