อนุทิน 86907 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๕๐๒ |

ตั้งใจเขียนบันทึก ... "โรงเรียนแห่งความสุข" หมายเลข ๔ อย่างเร่งด่วน

บันทึก ... แนวทางการพัฒนาโรงเรียนแห่งความสุข ( ๔ ) : รากเหง้าของความสุข (ป.บัณฑิต ๕๒ ศูนย์เชียงใหม่)

เพื่อท่านวิทยากรจะนำไปประกอบการสกัดความรู้ได้บ้าง

เขียน 30 Mar 2011 @ 20:55 ()


ความเห็น (0)