อนุทิน 86907 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๑๕๐๒ |

ตั้งใจเขียนบันทึก ... "โรงเรียนแห่งความสุข" หมายเลข ๔ อย่างเร่งด่วน

บันทึก ... แนวทางการพัฒนาโรงเรียนแห่งความสุข ( ๔ ) : รากเหง้าของความสุข (ป.บัณฑิต ๕๒ ศูนย์เชียงใหม่)

เพื่อท่านวิทยากรจะนำไปประกอบการสกัดความรู้ได้บ้าง

  เขียน:  

ความเห็น (0)