อนุทิน 86603 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๔๗๗ |

* มีประชุมสัมมนาระดมความคิด "โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ" ณ สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ อากาศหนาวเหน็บดั่งหน้าหนาวมากกว่าหน้าร้อน แดดส่องแสงเฉพาะตอนเช้า แต่ก็ยังถ่ายรูปกันกระจายเช่นเคย ... ขี่รถเครื่องสูดอากาศด้วยความสดชื่นใจมาก

* เลขาฯ เริ่มเขียนบันทึกการทำงาน (นิทรรศการ "ศึกษา แลกเปลี่ยน บทเรียน บทรู้ การเป็นครู..เพื่อศิษย์ สู่สังคม") ซึ่งผมเฝ้าติดตามความเป็นไปเป็นมาพร้อมกับวิทยากรระดับเทพ ๒ ท่าน (แก้ไขเรียบร้อยครับ)

เขียน 18 Mar 2011 @ 20:26 () แก้ไข 18 Mar 2011 @ 21:53, ()


ความเห็น (0)