อนุทิน 86516 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

หน่วยงานที่ติดต่อให้ช่วยคิด -ให้โจทย์ วงเเลกเปลี่ยน "ชุมชนปลอดพนัน"  เห็นเนื้อหารายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ประสานงานส่งมาให้เเล้ว พื้นที่ต้นแบบกระจายทั่วประเทศ ประเด็นที่เห็นร่วมก็คือ ความเข้มเเข็งขององค์กรชุมชน เเละช่วงเวลาที่นานเพียงพอที่จะเกิดมรรคผลในการแก้ไขปัญหา(บางชุมชนเริ่มเเก้ไขปัญหานี้ตั้งเเต่ ปี ๓๔)

เขียน 15 Mar 2011 @ 19:16 () แก้ไข 15 Mar 2011 @ 19:17, ()


ความเห็น (0)