อนุทิน 86414 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แง่คิด...

1 ...ในวิถีคนเราไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้มีจิตใจอดทนพรากเพียรพยายามอย่างเต็มกำลัง

2 ...คนโบราณกล่าวไว้ว่า...คนที่ไร้ความสัตย์ซื่อ  คนนั้นไม่ใช่สุภาพบุรุษ  คนไร้คุณธรรมก็ไม่ใช่ชายชาตรี

3 ...คนควรชิดใกล้กับคนที่มีคุณธรรม ห่างเหินจากคนต่ำทรามและไร้ซึ่งคุณธรรม

4 ...แท้จริงแล้วทรัพย์สินเงินทองข้าวของเครื่องใช้ก็ไม่ต่างอะไรกับกรวดหินดินทราย

5 ...ท่านเจ้าคุณ ( ปอ. ประยุทธ์ ปยุตฺโต ) กล่าวทำนองว่า...การเป็นคนเสื่อมถอยที่ร้ายที่สุดคือการเสื่อมถอยทางปัญญา

เขียน 11 Mar 2011 @ 08:50 ()


ความเห็น (0)