อนุทิน 82166 - MR.BHUDIT EKATHAT

  ติดต่อ

Bookmark: Knowledge Management Tool : Network Management Service Tool

http://www.changhub.com

www.changhub.com เป็นเครื่องมือในการสร้างระบบการบริหารจัดการความรู้ที่เป็น Individual ลักษณะการใช้งานได้จริงเช่น ระบบการทดสอบออนไลน์ ระบบการประเมินผลออนไลน์ ระบบการวิจัยออนไลน์ ระบบตรวจดัชนี้วัดผลออนไลน์ หรือสามารถปรับแปลงเป็นระบบอื่นๆ เช่น ERP เป็นต้น

Tags:

  เขียน:  

ความเห็น (0)