อนุทิน 8160 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

วันนี้มีงานเต็มทั้งสองช่วง (เช้า ประชุม +บ่าย สัมภาษณ์งานวิจัย)

เมื่อวานครุ่นคิดเรื่องอนุทิน เมื่อสรุปรายงานการทำงาน คิดว่าอนุทินน่าจะมีประโยชน์ในแง่เป็นโน๊ตเตือนภาระงาน หรือ เป็นการทิ้งรอยว่าจะทำอะไรที่ไหน เมื่อไหร่ ...แต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมากนัก

จึงเห็นว่า ควรเขียนแต่ปิดการแสดงรายการอนุทินไว้ น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี

 

 

เขียน 27 May 2008 @ 06:20 ()


ความเห็น (0)