อนุทิน 7931 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ประชุมกลุ่มย่อย ที่ห้างดังย่านปิ่นเกล้า

ประเด็น จิตปัญญา ที่เป็นประเด็นว่าต้องไปถอดบทเรียนโรงพยาบาล ในการบริการทางการแพทย์ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ (ชื่อยาว) ..น่าสนใจดี

ส่วนใหญ่เราจะทำ Flow ในการถอดบทเรียนให้ชัดเพื่อนำเสนอผู้ว่าจ้าง กระบวนการก็ออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นธรรมชาติ เอื้อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนมากที่สุด โดยใช้กระบวนการ KM Process Facilitators

ประเด็นนี้เป็น RCN  - - -Research,Communication,Network

และ เป็นการพัฒนา R2R2R ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมหากเราสามารถพัฒนากระบวนการได้ดี ถอดบทเรียนอย่างเป็นระบบ

เขียน 25 May 2008 @ 23:51 ()


ความเห็น (0)