อนุทิน 75131 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

"How the world’s most improved school systems keep getting better" เอกสารที่อาจารย์วิจารณ์ ส่งมาให้อ่าน เหมาะสำหรับนักการศึกษา นักพัฒนา(ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้) ครับ Download > http://gotoknow.org/file/mhsresearch/McKinsey.pdf

เขียน 25 Feb 2011 @ 07:13 () แก้ไข 25 Feb 2011 @ 07:13, ()


ความเห็น (0)