อนุทิน 74715 - คิม นพวรรณ

  ติดต่อ

ครั้งแรกรู้สึกเจ็บคอและไอเล็กน้อย  ได้ปฏิบัติตามอาจารย์ mee_pole ที่ได้แนะนำให้อมใบฟ้าทะลายโจรเวลานอน  ทำให้หายได้เมื่ออมเพียงใบเดียวเท่านั้น

สัปดาห์นี้ได้มีอาการไอและเจ็บคออีกครั้ง  ได้อมใบฟ้าทะลายโจรอีก  ได้แต่อาการทุเลาแต่ไม่หายขาด ได้ปฏิบัติตามคุณ กานดา น้ำมันมะพร้าว ที่ได้แนะนำให้ทานน้ำมันมะพร้าว  เพียงทานครั้งเดียวก็หายเจ็บคอและไอลดลง  จึงถือโอกาสทานต่อก่อนอาหาร ๓ เวลา

ขอขอบคุณอาจารย์ mee_pole และคุณ กานดา น้ำมันมะพร้าว เป็นอย่างสูงและถือโอกาสบอกต่อค่ะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)